English

 

Rapporter

1  Historien är inte slut (12 februari 1934)
En rapport om enhet, motstånd och historieskrivning, med utgångspunkt i Marc Bernards bok Arbetardagarna den 9 och 12 februari (1934), om de antifascistiska demonstrationerna i Paris som gav upphov till Folkfrontsstrategin.

→ Arrangemang på Konsthallen Mint den 17 september 2020.
→ Program baserat på dokumentation från arrangemanget, online här.
→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 1, Historien är inte slut (12 februari 1934), 1|21 Press, vår 2021.

2  Måste skrivas senare
En rapport om poesi, protest, handlingens aktualitet och skrivandets fördröjning, som utgår från prosapoemet ”Strejken” av Tillie Lerner (senare Olsen), en text om den vilda strejken i San Franciscos hamn 1934, viktig för uppkomsten av den nordamerikanska Popular Front-rörelsen.

→ Arrangemang på Konsthallen Titanic den 15 oktober 2020.
→ Program baserat på dokumentation från arrangemanget, online här.
→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 2, Måste skrivas senare, Chateaux, 2020.

3  Kulturhus kulturhus kulturhus
En rapport om social organisering, institutionernas liv och kulturpolitikens framtid, med utgångspunkt i specialsektionen om den franska arbetarrörelsens Maison de la culture i dagstidningen Comœdia den 14 juli 1936.

→ Arrangemang på Cyklopen den 6 november 2020.
→ Program baserat på dokumentation från arrangemanget, online här.
→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 3, Kulturhus kulturhus kulturhus, Stockholmstidningen nr 4, 2020.

4  Fabriken
En rapport om solidaritet, asketism och rapportlitteratur, med utgångspunkt i Simone Weils Fabriksdagbok, som dokumenterar författarens och filosofens erfarenhet som verkstadsarbetare på två fabriker i Paris 1934 och 1935.

→ Seminarium på Författarskolan Biskops Arnö den 19–20 november 2020.
→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 4, Att skriva med arbetet, 2020.
→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 5, Fabriken, Tydningen nr 39, 2021.

5  Vad kostar järnet?
En rapport om extraktion, brott, realismens möjlighet och montagets nödvändighet, med utgångspunkt i Bertolt Brechts pjäs Vad kostar järnet? (1939), om svensk malmexport och neutralitetspolitik under perioden kring andra världskrigets utbrott.

→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 6, Vad kostar järnet?, Lulu-journalen nr 8, 2020.

6  Motattack
En rapport om våld, leda, gatans politik och organisationens problem, med utgångspunkt i Georges Bataille och André Bretons revolutionära avantgarde-grupp Contre-Attaque, som ville vända fascisternas taktiker mot dem själva.

→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 7, Motattack, 1|21 Press, sommar 2021.

7  Folkfronternas estetik – Preliminära slutsatser av ett forskningsprojekt
En rapport om kulturens politiska möjligheter igår, idag och imorgon.

→ Skriftserien Folkfronternas estetik nr 8, Folkfronternas estetik – Preliminära slutsatser av ett forskningsprojekt, höst 2021.